Brevete de invenţie

 1. Fetecău C., Stan F., Cristea N.V., 2016, Dispozitiv de fixare a epruvetelor din materiale polimerice bicomponent pentru testarea rezistenţei la delaminare. Cerere Brevet de inventie nr. A00436/15.06.2016.
 2. Fetecău, C., Stan F., Sandu I.L., 2015, Matriță multifuncțională cu plăci interschimbabile pentru injectare. Cerere Brevet de invenție A00895/26.11.2015.
 3. Roșculet R. T., Fetecău, C., Stan F., Sandu I.L., Belea, R., 2015, Celulă activă pentru măsurarea rezistivitătii electrice a compozitelor polimerice nanostructurate. Cerere Brevet de invenție nr. A00674/21.09.2015.
 4. Teodor, V., Baroiu, N., Fetecău, C., Berbinschi, S., Oancea, N., 2012, Procedeu si dispozitiv pentru ascutirea hiperboloidală a burghielor elicoidale multităiş cu muchii de aşchiere în arc de cerc. Brevet de invenție RO 127177 A2.
 5. Fetecău, C., Stan, F., Birsan, D.C., 2011, Stand pentru testarea la oboseală a epruvetelor din materiale polimerice. Cerere Brevet de invenție nr. A01017/11.10.2011.
 6. Oancea, N., Teodor, V., Fetecău, C., Frumuşanu, G., R., 2011, Procedeu și dispozitiv pentru ascuțirea cilindro-toroidală a burghielor elicoidale cu muchii de aşchiere în arc de cerc. Brevet de invenție nr. 1043021/31.10.2011.
 7. Oancea, N., Fetecău, C., Teodor, V., Dumitraşcu, N., Marinescu, V., 2011, Procedeu și dispozitiv pentru ascuțirea conică a burghieor multităiş cu muchie de aşchiere în arc de cerc. Brevet de invenție nr. 125838/30.08.2011.
 8. Teodor, V., Fetecău, C., Oancea, N., Dumitraşcu, N., Marinescu, V., 2011, Procedeu și dispozitiv pentru ascuțirea cilindrică a burghielor multităiş cu muchie de aşchiere în arc de elipsă. Brevet de invenție nr. 125839/30.08.2011.
 9. Fetecău,, Postolache, I., Stan, F., 2010, Stand pentru testarea cupelor cotiloide. Brevet de invenție nr. 123041/2010.
 10. Fetecău, C., Stan, F., 2010, Stand pentru simularea procesului de calandrare a materialelor plastice. Brevet de invenție nr. 122981/2010.
 11. Fetecău, C., Oancea, N., Lepadatu, N., 1998, Procedeu și dispozitiv pentru ascuțirea elicoidală a burghiului elicoidal cu tăișuri curbe. Brevet de invenție nr. 113723/1998.
 12. Fetecău, C., Oancea, N., Stan, F., Istrătescu, St., 1998, Procedeu și dispozitiv pentru ascuțirea toroidală a burghiului elicoidal cu tăişuri curbe. Brevet de invenție nr. 113724/1998.