Cărţi de specialitate

  1. Fetecău, C., coordonator, 2008, Model biomecanic pentru optimizarea protezelor de șold. Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2008, 232 pag., ISBN 978-973-731-612-7.
  2. Fetecău, C., 2007, Injectarea materialelor plastice. Ediția a doua. Editura Didactică și Pedagogică R. A. Bucureşti, 518 pag., ISBN 978-973-30-1971-8.
  3. Fetecău, C., 2001, Relații parametrice la prelucrarea prin așchiere. Editura Tehnică, Bucureşti, 190 pag., ISBN 973-31-2020-0.
  4. Fetecău, C., Oancea, N., Stan, F., 2000, Prelucrarea mecanică a maselor plastice. Editura OIDICM, Bucureşti, 174 pag., ISBN 973-9187-81-1.
  5. Fetecău, C., Oancea, N., Bîrsan, I.G., 1998, Burghie cu durabilitate ridicată. Editura Tehnică, Bucureşti, 155 pag., ISBN 973-31-12410.