Concluzii

Un program managerial, dincolo de obiectivele și acțiunile generoase enunțate, trebuie să ofere și garanția transpunerii în practică. De-a lungul anilor, în activitatea desfășurată în funcția de Director al Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, Decan al Facultății de Mecanică și al Facultății de Inginerie, am inițiat și implementat o serie de proiecte importante pentru Universitate şi pentru studenţii ei.

În tot ceea ce am realizat, m-am străduit să pun universitatea şi interesele comunităţii academice de la Universitatea “Dunărea de Jos”, studenţi şi profesori deopotrivă, mai presus de orice, având convingerea că numai aşa pot promova şi sprijini interesele comunităţii din care, cu mândrie, fac parte. Am colaborat cu autoritățile locale, colegi din ţară şi din străinătate (cu sau fără funcţii de conducere), cu angajatori, cu mass-media locală și naționala.

Am speranţa că experienţa managerială şi implicarea totală în acţiunile gândite şi organizate personal sau împreună cu colaboratorii şi colegii mei, cu studenţii, reprezintă argumente solide pentru a ocupa prin concurs funcția de director general al Platformei ReForm-UDJG din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, pentru perioada 2018-2022.