Contextul actual

Misiunea conducerii facultăţii va fi dificilă, deoarece criza economico-financiară a afectat direct finanţarea învăţământului superior. Agenţii economici, din ce în ce mai puţini în zonă, nu sunt dispuşi să sprijine învăţământul, nu există parteneriatul public-privat menit să suplinească lipsa de resurse financiare şi, nu în ultimul rând, sărăcirea populaţiei, pe fondul crizei economice, i-a îndepărtat pe absolvenţii de liceu de specializările facultăţilor tehnice (figura 1).

Sub presiunea crizei economice, studentul de azi este tot mai interesat, încă de pe băncile facultăţii, de o eventuală angajare cu timp integral de lucru, fapt care determină diminuarea timpului afectat studiului şi creşterea dezinteresului faţă de şcoală. Pe de altă parte, masificarea învăţământului superior în România, dublată de scăderea pronunţată a performanţei învăţământului preuniversitar, a condus la confruntarea Facultăţii de Inginerie cu un segment de studenţi cu un potenţial mai redus de performanţă.

grafic

Fig. 1. Numărul absolvenților de liceu din Județul Galați în perioada 2007-2015

Competiţia din ce în ce mai dură, internă și internaţională, a demonstrat că doar simpla invocare a trecutului prestigios al instituţiei nu mai reprezintă un argument convingător pentru candidaţii la studenţie. Ierarhizarea programelor de studii, aflate în portofoliul facultății noastre, în categoriile A şi B ne dau speranţe pentru viitor, dar ne şi responsabilizează. În aceste condiţii, facultatea trebuie să se focalizeze, în totalitate, pe îmbunătăţirea valorii profesionale a absolvenţilor săi, creşterea valorii programelor de studii, a valorii cercetării ştiinţifice şi, nu în ultimul rând, pe afirmarea specificului său, profitând la maxim de patrimoniul material, spiritual şi uman de care dispune în acest moment.

Contextul socio-economic în care trăim, valurile de evaluări care vor veni în viitorul apropiat impun elaborarea şi implementarea unei strategii unitare şi coerente de management – pe termen scurt, mediu şi lung – în vederea sprijinirii proceselor educaţional şi de cercetare din facultate.