Cursuri de specializare

 1. 2018 – Structuri și metode expoziționale și educative, program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua, Galati, noiembrie-decembrie 2018.
 2. 2016 – De la Lider la Lider de Elita cu Gerard O’Donovan, CEO al Noble-Manhattan Coaching Group, Curs leadership, Galati 22 martie 2016;
 3. 2012 – Scratch, Indentation and Tribology seminar organizat de CSM Instruments, Switzerland la Institutului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare: Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă, Universitatea Transilvania den Brașov, 31 Mai 2012.
 4. 2012 – Managementul calității în învățământul superior organizat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în cadrul Proiectului “Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”, POSDRU/86/1.2/S/61959, 2-3 Martie 2012.
 5. 2011 – Training de Formare a Evaluatorilor Externi în domeniul calităţii învăţământului superior organizat de ARACIS în Bucureşti în cadrul proiectului finanţat din fonduri europene “Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context European. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional”, contract ne. POSDRU/2/1.2/cod proiect 3933, 19-20 Septembrie 2011.
 6. 2009 – Instruire – Implementarea și menținerea sistemelor de managenment al calității, Galaţi, 24.11.2009
 7. 2009 – Training de Formare a Evaluatorilor Externi în domeniul calităţii învăţământului superior organizat de ARACIS în Bucureşti în cadrul proiectului finanţat din fonduri europene “Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context European. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional”, contract POSDRU/2/1.2/cod proiect 3933, 8-9 Octombrie 2009.
 8. 2008 – Internal Audit Training – Internal Auditor Qualification for the Quality management System Acording to ISO 9001;2000. Galaţi, August 2008.
 9. 2003 – Integrarea europeană şi relaţii comunitare (curs de tip serviciu educaţional), Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic. Atestat de absolvire, Seria SE, nr. 166/12.02.2004, octombrie 2003, durata 20 de ore. FOAIE MATRICOLĂ vol. IV, nr. 424/2003.
 10. 2003 – Comunicare și relații publice (curs de tip serviciu educaţional), Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic. Atestat de absolvire, Seria SE, nr. 69/15.01.2004, Octombrie 2003, durata 20 de ore. FOAIE MATRICOLĂ vol. IV, nr. 79/2003;
 11. 2003 – Elaborarea şi managementul proiectelor (curs de tip serviciu educaţional), Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic. Atestat de absolvire, Seria SE, nr. 260/12.02.2004, Octombrie 2003, durata 20 de ore. FOAIE MATRICOLĂ vol. IV, nr. 519/2003;
 12. 2002 – Didactica învăţământului la distanţă (curs postuniversitar de perfecţionare), Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic. CERTIFICAT DE ABSOLVIRE cursuri postuniversitare de perfecționare cu durata de 238 de ore (6.07.2002-23.11.2003) in specializarea Didactica invatamantului la distanță, emis de Universitatea Dunarea de Jos din Galati, Seria D, nr. 0001511, FOAIE MATRICOLĂ vol. I, nr. FC/175/2002;
 13. 1990 – Tehnologii moderne în construcţii de maşini (curs postuniversitar), Universitatea din Galaţi, 1989-1990, Diploma de Absolvire, Seria I, nr. 1857, nr.26/9.01.1998;
 14. 1989 – Tehnologii moderne în construcţii de maşini (curs postuniversitar), Universitatea din Galaţi, 1988-1989, Diploma de Absolvire, Seria G, nr. 768, nr.17/9.01.1998.