De ce candidez

Candidez la funcţia de decan pentru că îmi pasă de viitorul facultăţii, de calitatea absolvenţilor noştri, de modul în care ne putem implica în viaţa cetăţii şi, nu în ultimul rând, de moştenirea lăsată de mentorii noştri. Candidez cu intenţia de a continua proiectele aflate în desfășurare în facultate şi care s-au dovedit a fi valoroase, dar şi pentru a propune și a susține iniţiative noi care pot avea efecte benefice asupra viitorului instituţiei noastre.

Societatea este în continuă schimbare, astfel încât actul decizional trebuie să fie caracterizat de dinamism, obiectivitate, onestitate, pragmatism și transparență. Colegii au nevoie de încredere, onestitate și siguranță.
În susținerea demersului meu, mă bazez pe experiența acumulată în decursul celor trei ani de stagiatură în industrie, perioadă în care am condus diferite formații de lucru, celor opt ani în care am fost directorul Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic (2000-2008) și a ultimilor opt ani în care am fost decan al Facultății de Mecanică (2008-2014) şi al Facultății de Inginerie (2014-2016). În toți aceşti ani, împreună cu colegii și studenții, am avut realizări academice și manageriale deosebite și apreciate şi care, alături de încurajările multora dintre Dumneavoastră, m-au determinat să candidez pentru un nou mandat de decan.

Pe parcursul celor două mandate anterioare, am înţeles că relaţionarea pragmatică, constructivă și pozitivă cu colegii, studenții și colaboratorii, precum și capacitatea de a lucra în echipă sunt elementele cheie ale actului de conducere. În această perioadă, colaboratorii mei – cadre didactice, studenţi sau absolvenţi, reprezentanţi ai mediului economic sau cultural – au putut constata că pot iniția, desfăşura și finaliza proiecte cu impact în comunitatea academică şi ştiinţifică, pot crea punţi de legătură cu instituții din regiune, din țară și din străinătate. Consider că acţiunile de succes şi rezultatele obţinute mă reprezintă şi mă recomandă pentru funcţia de decan al facultăţii.

Este misiunea mea să găsesc soluţii pentru funcţionarea mecanismelor care determină ca potenţialul neexploatat al facultăţii să contribuie la un salt valoric pe care îl merită şi care ne este la îndemână. Ştiu cum trebuie să modernizăm facultatea şi procesul educaţional şi mai ştiu că performanţele noastre ne îndreptăţesc să dorim şi să merităm acest lucru. Sunt pentru susţinerea tinerilor, pentru asigurarea accesului neîngrădit la resursele materiale şi financiare al oamenilor de calitate, pentru cultivarea şi promovarea excelenţei în educaţie şi cercetare.

Vă garantez că voi reprezenta cu maximă responsabilitate interesele facultăţii în Consiliul de Administraţie al universităţii.
Ca „produs” al Facultăţii de Mecanică, absolvind specializarea TCM în 1984 şi fiind cadru didactic de 29 de ani, cred în valoare şi mă declar garant al meritocraţiei. Sunt adeptul sintagmei „suntem ceea ce facem”.

Candidez cu speranţa că împreună, cu încredere şi optimism, vom păstra Facultatea de Inginerie ca un spaţiu deschis al performanţei, schimbului de idei şi democraţiei.
Ştiu că cei mai mulţi dintre dumneavoastră împărtăşesc, ca şi mine, convingerea că putem atinge acest obiectiv printr-un management academic corect şi transparent şi care să recunoscă și să respecte adevăratele valori profesionale. De aceea, împreună vom reuşi.
Animat de aceste gânduri, vă supun atenţiei şi analizei programul meu managerial.

Pentru detalii descărcaţi programul managerial  Program managerial