De ce candidez

Pentru că îmi pasă de prezentul şi viitorul studenţilor, absolvenţilor, cadrelor didactice şi personalului auxiliar din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi doresc să mă implic în găsirea soluţiilor şi oportunităţilor care să ne asigure stabilitate şi şanse pentru un viitor european.

Din dorinţa de a oferi un model transparent şi de încredere în managementul resurselor umane, materiale şi financiare al instituţiei noastre.

Universitatea, parte din trezoreria națiunii, trăiește și se dezvoltă grație pasiunii, devotamentului și dăruirii comunității academice, iar tinerețea veșnică a oricărei universităţi este dată de exuberanța, energia și capacitatea de a visa a studenților. Libertatea de acțiune și gândire în activitatea didactică și de cercetare sunt principalele atribute care conferă comunității academice atât privilegiul de a exercita o profesie liberală, cât și satisfacția de a contribui la formarea tinerelor generații.

Cred că sunteţi de acord cu mine că acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care este foarte importantă implicarea comunității academice în dezvoltarea Universității, dar și în viața „Cetății”. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să participe activ și responsabil la afirmarea și consolidarea acestora.

Cu gândul la toate acestea, şi pentru că îmi pasă de viitorul nostru, am luat o decizie pe care doresc să o împărtășesc comunității academice și studenților universității: aceea de a candida la funcția de rector al Universității “Dunărea de Jos” din Galați. Iată câteva elemente care m-au determinat să mă gândesc la posibilitatea şi, în final, la luarea deciziei de a-mi depune candidatura.

Încurajările multora dintre dumneavoastră m-au determinat să candidez la funcția de rector

Consider, cu mândrie, că sunt un produs al universității noastre, format şi şlefuit în această instituţie. În 1984, când împlineam 25 de ani, am absolvit Facultatea de Mecanică, specializarea TCM, iar în 2014 am serbat a 60-a aniversare a Facultății de Mecanică. În 2016 îmi propun să devin al zecelea rector al Universității “Dunărea de Jos” din Galați și al patrulea care provine din rândul absolvenților acestei universități. În susținerea demersului meu, mă bazez pe experiența acumulată în decursul celor trei ani de stagiatură în industrie, perioadă în care am condus diferite formații de lucru, celor opt ani în care am fost directorul Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic (2000-2008) și a ultimilor opt ani în care am fost decan al Facultății de Mecanică (2008-2014) şi al Facultății de Inginerie (2014-2016).

În toți aceşti ani, împreună cu colegii și studenții, am avut realizări academice și manageriale deosebite și apreciate şi care, alături de încurajările multora dintre Dumneavoastră, m-au determinat să candidez la funcția de rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Pe parcursul celor două mandate de decan, am înţeles că relaţionarea pragmatică, constructivă și pozitivă cu colegii, studenții și colaboratorii, precum și capacitatea de a lucra în echipă, sunt elementele cheie ale actului de conducere. În această perioadă, colaboratorii mei – cadre didactice, studenţi sau absolvenţi, reprezentanţi ai mediului economic sau cultural, au putut constata că pot iniția, desfăşura și finaliza proiecte cu impact asupra comunității academice, pot crea punţi de legătură cu instituții din regiune, dar și din țară și din străinătate. Consider că acţiunile de succes şi rezultatele obţinute mă reprezintă şi mă recomandă, deopotrivă, pentru funcţia de rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Îmi doresc și pot să fiu lider, nu manager. Un manager acţionează sub imperativul „Trebuie să faceți”, în timp ce liderul se poziţionează întotdeauna în centrul acţiunii pe care o „Facem împreună”. Cu certitudine ştiţi, ca și mine, că o astfel de abordare prezintă, întotdeauna, avantaje majore pe termen lung pentru toate persoanele din organizaţie. Iar noi dorim să construim pe termen lung, nu-i aşa?

Societatea este în continuă schimbare, astfel încât actul decizional trebuie să fie caracterizat de dinamism, obiectivitate, onestitate, pragmatism și transparență. Colegii au nevoie de încredere, onestitate și siguranță.

Trebuie recultivate şi renăscute sentimentele de mândrie şi apartenenţă la comunitatea academică a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați.

Competiția de programe și idei va genera progres şi, în final, un plus de vizibilitate, imagine şi resurse pentru universitatea în care predăm şi cercetăm.

Sunt încrezător că alegerea rectorului va fi o competiție corectă între candidați și le mulțumesc colegilor şi studenţilor care mă vor susţine, dar şi celor care vor avea alte opțiuni.

Împreună putem construi, împreună putem performa, împreună ne putem bucura!

Pentru detalii descărcaţi programul managerial  Program managerial