De ce candidez

Vreau să mă implic în găsirea soluţiilor şi oportunităţilor pentru dezvoltarea, creșterea performanșelor și vizibilităţii cercetării știinţifice, care să ne asigure stabilitate şi şanse pentru un viitor european.

Din dorinţa de a oferi un model transparent şi de încredere în managementul resurselor umane, materiale şi financiare ale Platformei ReForm-UDJG.

În activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați promovează dezvoltarea unui mediu de cercetare centrat pe progres tehnologic şi inovare, competitiv la nivel naţional şi internaţional, care să consolideze această instituție într-un pol de excelenţă axat pe generarea cunoaşterii şi a transferului tehnologic, cu impact direct asupra creşterii performanţei științifice, a vizibilității și a calităţii serviciilor către mediul economic și social. Totodată, sunt promovate principiile corecte ale deontologiei și eticii în cercetarea științifică, pentru formarea, dezvoltarea şi motivarea resursei umane [1-3].

Libertatea de acțiune și gândire în activitatea de cercetare și nu numai, sunt principalele atribute care conferă comunității academice atât privilegiul de a exercita o profesie liberală, cât și satisfacția de a contribui la formarea tinerelor generații [4].

Consider că este foarte importantă implicarea membrilor comunității academice care activeaza în cadrul Platformei ReForm-UDJG în dezvoltarea Universității, dar și a Regiunii de Sud-Est a României și nu numai.

Cu gândul la toate acestea, şi pentru că îmi pasă de viitorul nostru, am luat decizia de a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director general al Platformei ReForm-UDJG .

În susținerea demersului meu, mă bazez pe experiența acumulată în decursul celor trei ani de stagiatură în industrie, perioadă în care am condus diferite formații de lucru, celor opt ani în care am fost directorul Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic (2000-2008) și a ultimilor opt ani în care am fost decan al Facultății de Mecanică (2008-2014) şi al Facultății de Inginerie (2014-2016).

În toți aceşti ani, împreună cu colegii și studenții, am avut realizări academice și manageriale deosebite și apreciate şi care, m-au determinat să particip la concursul pentru ocuparea funcției de director general Platformei ReForm-UDJG.

Pe parcursul celor două mandate de decan, am înţeles că relaţionarea pragmatică, constructivă și pozitivă cu colegii, studenții și colaboratorii, precum și capacitatea de a lucra în echipă, sunt elementele cheie ale actului de conducere. În această perioadă, colaboratorii mei – cadre didactice, studenţi sau absolvenţi, reprezentanţi ai mediului economic sau cultural, au putut constata că pot iniția, desfăşura și finaliza proiecte cu impact asupra comunității academice, pot crea punţi de legătură cu instituții din regiune, dar și din țară și din străinătate. Consider că acţiunile de succes şi rezultatele obţinute mă reprezintă şi mă recomandă, deopotrivă, pentru funcţia de director general Platformei ReForm-UDJG.

Îmi doresc și pot să fiu lider, nu manager. Un manager acţionează sub imperativul “Trebuie să faceți”, în timp ce liderul se poziţionează întotdeauna în centrul acţiunii pe care o “Facem împreună”. Cu certitudine, ştiţi, ca și mine, că o astfel de abordare prezintă, întotdeauna, avantaje majore pe termen lung pentru toate persoanele din organizaţie.

Societatea este în continuă schimbare, astfel încât actul decizional trebuie să fie caracterizat de dinamism, obiectivitate, onestitate, pragmatism și transparență. Colegii au nevoie de încredere, onestitate și siguranță.

Competiția de programe și idei va genera progres şi, în final, un plus de vizibilitate, imagine şi resurse pentru universitatea în care predăm şi cercetăm.

 

Împreună putem construi, împreună putem performa, împreună ne putem bucura!

 

[1] *** Legea educației naționale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

[2] *** Ordonanța nr. 57/2002 privind cercetarea ştiințifică şi dezvoltarea tehnologică.

[3] *** Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

[4] *** Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, din 21.10.2014, aprobată prin Hotărârea nr. 929/2014.