Educaţie şi formare

Conducător de doctorat în domeniul Inginerie industrială conform OM nr. 5658/12.12.2005. Număr doctoranzi în stagiu, unul cu bursă, unul fără bursă / 3 doctori. Domenii de cercetare: Tehnologia prelucrării și caracterizării materialelor polimerice, Modelarea şi simularea proceselor de prelucrare a materialelor polimerice, Aşchierea metalelor, Perfecţionarea constructiv-funcţională a sculelor aşchietoare.

Doctor în inginerie industrială la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi / DIPLOMA DE DOCTOR Seria P, Nr. 0006654, emisă în baza Ordinului Ministrului Învăţământului nr. 5653 din 22.12.1997
Martie 1992 – Noiembrie 1997
Titlul tezei: Sinteza unor procedee de ascuţire a burghielor elicoidale cu tăişuri curbe
Coonducator de doctorat: Prof. dr. ing. Nicolae Oancea

Inginer/ DIPLOMA DE INGINER în profilul Mecanic, specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, emisă de Universitatea din Galaţi, Facultatea de Mecanică.
Septembrie 1979 – Iunie 1984

Competenţe şi aptitudini sociale: Spirit de echipă, abilităţi în comunicare şi de negociere, spirit creativ, capacitate de relaţionare.

Competenţe şi aptitudini organizatorice: Leadership, spirit organizațional, management de proiect, abilităţi de analiză şi sinteză, abilităţi în aplicarea şi respectarea regurilor.

Am participat la înființarea și dezvoltarea Centrului de Excelență în Prelucrarea Polimerilor din cadrul Facultății de Inginerie (Hotărârea Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 26025/29.09.2011)

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Cunoaștere foarte bună a sistemelor de operare Windows şi a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ si PowerPoint™)
Cunoaștere avansată a programelor: Moldflow, AdvantEdge.

Stagii de cercetare-cooperare internațională:

 • 1993 CENTRE De Mise En Forme Des Materiaux (ENSMP) Sophia Antipolis France – stagiu didactic și de documentare (1 lună).
 • 1998 Universitatea Valladolid Spania – stagiu didactic și de cercetare (2 luni).
 • 2000 Universitatea Nova Lisabona, Portugalia – stagiu didactic și de documentare (1 săptămână).
 • 2001 Oficiul De Colaborare Universitara, Madrid, Spania – stagiu de documentare (1 săptămână).
 • 2001 Centre De Formation Continue, Le Havre, Franta – stagiu de documentare (1 săptămână).
 • 2002 université de poitiers, Franţa – stagiu de documentare (1 lună).
 • 2003 Universitatea Nova Lisabona, Portugalia – stagiu de documentare (1 săptămână).
 • 2007 Universitatea Nova Lisabona, Portugalia – stagiu de cercetare (2 saptămâni).
 • 2007 ENSAM PARIS, Franţa – stagiu de cercetare (2 saptămâni).
 • 2010 Universitatea Catolică Din Leuven, Belgia – stagiu de cercetare (3 saptămâni).
 • 2011 Universitatea Tor Vergata Din Roma, Italia – stagiu de cercetare (2 saptămâni).