Experienţă managerială şi profesională

Presedinte al Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, decizia Universitatii Dunarea de Jos din Galati nr. 3764/18.12.2019

Decembrie 2019 – prezent

Director general al Platformei integrate de cercetare interdisciplinară competitivă „Dunărea de Jos” – ReForm, decizia Universitatii Dunarea de Jos din Galati nr. 1484/31.07.2018

August 2018 – Decembrie 2019

Director al Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Ianuarie 2000 – Februarie 2008

Decan al Facultății de Mecanică, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Aprilie 2008 – Septembrie 2014

Decan al Facultății de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Septembrie 2014 – Martie 2016

Inginer – Șef atelier prelucrări mecanice, Intreprinderea de Utilaje Grele pentru Construcţii Galați – IUGCG, Şoseaua Smîrdan nr. 2, Galaţi, România
August 1984 – Octombrie 1987

Asistent, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Mecanică, , Catedra Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Domnească nr. 47, 800008, Galați, România
Octombrie 1987 – Februarie 1992

Şef de lucrări doctor inginer
Februarie 1992 – Septembrie 1999

Coferenţiar doctor inginer
Septembrie 1999 – Februarie 2002

Profesor doctor inginer
Februarie 2002 – prezent