Informaţii suplimentare

Gradul îndeplinirii standardelor minimale CNATDCU

Domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ – Minim prevăzut 530 / Realizat 3759, 358p (709,31%), h index WS 7, Sco 8, GS 9

Contracte, granturi, propuneri de proiecte

Proiecte de cercetare-dezvoltare:

 • Director sau responsabil de proiect – 11
 • Membru în echipa de cercetare a unui contract internațional – 1
 • Membru în echipa de cercetare, pe bază de contract/grant – 25
 • Propuneri contracte – 9
 • Propuneri FP7 în calitate de lider al unui grup de cercetători de la UDJG – 2

Activitate publicistică, ştiinţifică, în forumuri academice

Cărți și capitole de cărți

 • Cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute – 14
 • Capitole publicate în volume colective, sisteme de cercetare funcţionale etc. – 9

Lucrări științifice

 • Lucrări publicate în reviste cotate ISI – 38
 • Lucrări publicate în conference proceedings cotate ISI – 28
 • Articole publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute – 69
 • Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale din ţară şi din străinătate – 66
 • Lucrări premiate – 37
 • Prezentare de postere – 41

Brevete de invenţie

 • acordate: 5 prim autor/ 4 coautor
 • 3 cereri de brevet de invenție

Organizare de conferinţe, simpozioane, seminarii, concursuri

Organizare de conferinţe – 11
Organizare de simpozioane – 6
Organizare de workshop-uri – 16
Organizare seminarii – 16
Organizare concursuri profesionale – 11
Organizare evenimente culturale, expoziții – 19

Expert/evaluator

Membru de onoare al Filialei Galati a Uniunii Artistilor Plastici din Romania, din 9 martie 2017.
Membru asociat al Academiei de Stiințe Tehnice din România (ASTR), din 17 iunie 2016.
Membru CNATDCU, Domeniul fundamental Științe Ingineresti, Comisia de specialitate Inginerie Industrială și Management (OM 4106/10.06.2016), 2016 până în prezent
Membru CNATDCU, Domeniul fundamental Științe Ingineresti, Comisia de specialitate Inginerie Industrială și Management (OM 5644/5.09.2012), 2012 până în prezent
Evaluator pentru Centrul naţional de burse de studii în străinătate – domeniul Inginerie Industrială, 2011
Evaluator AMCSIT – Agenţia managerială de cercetare stiinţifică, inovare şi transfer tehnologic – Politehnica, 2007 – 2010
Evaluator CNCSIS – comisia 2, subcomisia 2f, 2004 – 2007
Evaluator în cadrul consiliului national de echivalare a diplomelor pe domeniul științe inginerești aplicate, 2006
Expert evaluator ARACIS – 8 misiuni

Membru în comitete, consilii locale

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare CNATDCU, Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, Presedinte Comisia de specialitate Inginerie Industriala si Management, Membru al Consiliului General al CANTDCU OM 6.136/21.12.2016, 2017-prezent.
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare CNATDCU, 2012-2016, Domeniul fundamental Stiinte Ingineresti, Membru Comisia de specialitate Inginerie Industriala si Management, OM 5644/5.09.2012.
Comitetul de Coordonare inițiat de Renault Technologie Roumanie, 2009 – 2011.
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Învățământul Profesional și Tehnic – CLDPSIPT, 2006 – 2013.

Referent științific, membru în comisii de doctorat, concurs etc.

Președinte al comisiei de doctorat – susținerea tezei de doctorat – 61
Membru în comisii de doctorat – analiza și sustinerea tezei de doctorat – 38
Membru în comisii de susținere teze de abilitare – 22
Conducere teze de doctorat – 5 din care 3 finalizate
Membru în comisii de doctorat – sustinere examene, referate, rapoarte – 49
Membru în comisii de concurs cadre didactice – 15 dintre care o participare la o Comisie de concurs la Universita’ degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Membru în comisia de specialiști pentru acordarea titlului de DHC – 19
Conducere lucrări pentru acordarea Gradului didactic I – 8