Informaţii suplimentare

Gradul îndeplinirii standardelor minimale CNATDCU

Domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ – Minim prevăzut 530 / Realizat 3571.328p (673,83%)

Contracte, granturi, propuneri de proiecte

Proiecte de cercetare-dezvoltare:

 • Director sau responsabil de proiect – 11
 • Membru în echipa de cercetare a unui contract internațional – 1
 • Membru în echipa de cercetare, pe bază de contract/grant – 25
 • Propuneri contracte – 9
 • Propuneri FP7 în calitate de lider al unui grup de cercetători de la UDJG – 2

Activitate publicistică, ştiinţifică, în forumuri academice

Cărți și capitole de cărți

 • Cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute – 14
 • Capitole publicate în volume colective, sisteme de cercetare funcţionale etc. – 9

Lucrări științifice

 • Lucrări publicate în reviste cotate ISI – 33
 • Lucrări publicate în conference proceedings cotate ISI – 25 (11 la conferințe patronate de Society of Manufacturing Engineers și American Society of Mechanical Engineers)
 • Articole publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute – 68
 • Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale din ţară şi din străinătate – 64
 • Lucrări premiate – 31
 • Prezentare de postere – 33

Brevete de invenţie

 • acordate 5 prim autor/ 4 coautor
 • 3 Cereri de brevet de invenție

Citări bibliografice
47 lucrări și cărți cu 215 citări, dintre care în reviste cotate ISI – 76, h index WS 6, Sco 6, GS 8

Organizare de conferinţe, simpozioane, seminarii, concursuri

Organizare de conferinţe – 9
Organizare de simpozioane – 5
Organizare de workshop-uri – 16
Organizare seminarii – 14
Organizare concursuri profesionale – 11
Organizare evenimente culturale, expoziții – 18

Expert/evaluator

Membru CNATDCU, Domeniul fundamental Științe Ingineresti, Comisia de specialitate Inginerie Industrială și Management (OM 4106/10.06.2016), 2016 până în prezent
Membru CNATDCU, Domeniul fundamental Științe Ingineresti, Comisia de specialitate Inginerie Industrială și Management (OM 5644/5.09.2012), 2012 până în prezent
Evaluator pentru Centrul naţional de burse de studii în străinătate – domeniul Inginerie Industrială, 2011
Evaluator AMCSIT – Agenţia managerială de cercetare stiinţifică, inovare şi transfer tehnologic – Politehnica, 2007 – 2010
Evaluator CNCSIS – comisia 2, subcomisia 2f, 2004 – 2007
Evaluator în cadrul consiliului national de echivalare a diplomelor pe domeniul științe inginerești aplicate, 2006
Expert evaluator ARACIS – 8 misiuni

Membru în comitete, consilii locale

Comitetul de Coordonare inițiat de Renault Technologie Roumanie, 2009 – 2011
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Învățământul Profesional și Tehnic – CLDPSIPT, 2004 – 2015

Referent științific, membru în comisii de doctorat, concurs etc.

Președinte al comisiei de doctorat – susținerea tezei de doctorat – 61
Membru în comisii de doctorat – analiza și sustinerea tezei de doctorat – 38
Membru în comisii de susținere teze de abilitare – 22
Conducere teze de doctorat – 5 din care 3 finalizate
Membru în comisii de doctorat – sustinere examene, referate, rapoarte – 49
Membru în comisii de concurs cadre didactice – 15 dintre care o participare la o Comisie de concurs la Universita’ degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Membru în comisia de specialiști pentru acordarea titlului de DHC – 19
Conducere lucrări pentru acordarea Gradului didactic I – 8

Membru în comitete științifice, editorial board etc.

Comitete ştiinţifice a unor reviste și manifestări științifice – 44
Coordonare publicații – 5
Membru în editorial board – 9
Referent ştiințific pentru 19 reviste și 4 cărți

Apartenența la organizații profesionale

Membru în organizații naționale sau internaționale – 9

Premii, medalii și distincții

Medalii obținute la Saloane de inventică
Medalii de aur – 7 medalii la PRO INVENT Cluj Napoca, o medalie la EUROINVENT Iași, 2 medalii la UGALINVENT Galați
Medalii de argint – o medalie la EUROINVENT Iași, 2 medalii la UGALINVENT Galați

Premii și distincții

 • Premiul Municipiului Galaţi în 2001, 2004, 2007
 • Distincţia ”Profesor Bologna” în 2011
 • Diploma de Onoare a Judeţului Galaţi în 2012
 • Medalia de Aur a Universităţii Tehnice a Moldovei în 2015
 • Insigna de Onoare, Distincţia Supremă a Universităţii Tehnice a Moldovei în 2015
 • Diploma de Excelenta, acordata Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati pentru rezultatele exceptionale obtinute la
  proiectul Conferinta Internationala “Polymer Processing in Engineering” Galati, 21-23 septembrie 2017, organizata de
  Centrul de Excelenta Prelucrarea Polimerilor, Gala Edumanager.ro, Bucuresti, 22 noiembrie 2017.