Premii şi distincţii

  • Diploma de Excelenţă pentru rezultatele excepţionale obţinute la proiectul Conferinţa Internaţională “Polymers Processing in Engineering” acordată de edumanager.ro (22 noiembrie 2017).
 Diploma de Excelenta CE-PP
  • Medalia de aur a Universității Tehnice a Moldovei pentru rezultate marcante în activitatea profesională și contribuții esențiale în dezvoltarea și consolidarea universității (Brevet nr. 533/2015).
  • Insigna de Onoare – Distincția supremă a Universitatii Tehnice a Moldovei pentru merite notorii în activitatea științifico-didactică, contribuții deosebite în dezvoltarea universității și promovarea imaginii ei la nivel internațional (Brevet nr. 453/2015).
Medalia de aur a Universitatii Tehnice a Moldovei
  • Diploma de Onoare a Judetului Galaţi – cea mai înaltă distincție pentru marcarea contribuțiilor deosebite în plan economic, social și cultural, pentru activitatea și implicarea deosebită la îmbogățirea patrimoniului cultural artistic al orașului Galați, Septembrie 2012 (Hotărârea Consiliului Județului Galaţi, nr. 87-12.09.2012).
Diploma Consiliului Judetului Galati
  • Distincţia ”Profesor Bologna” acordata de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), Editia a IV-a, 6-7 Mai 2011, Cluj Napoca.
Profesor Bologna - 2011
  • Premiul Municipiului Galaţi pentru activitatea desfășurată în domeniul cercetării științifice, noiembrie 2007 (Hotărârea Consiliului Local Galaţi, nr. 576-22.11.2007).
Premiul Municipiului Galati - 2007
  • Premiul Municipiului Galaţi pentru activitatea desfasurata în calitate de director al Departamenlui de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic, noiembrie 2004 (Hotărârea Consiliului Local Galaţi, nr. 123-23.11.2004).
Premiul Municipiului Galati - 2004
  • Premiul Municipiului Galaţi pentru activitatea desfășurată în calitate de director al Departamentului de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic, noiembrie 2001 (Hotărârea Consiliului Local Galaţi, nr. 376-20.11.2001).
Premiul Municipiului Galati - 2001