Premii şi distincţii

 • Cetăţean de onoare al Judeţului Galaţi în semn de recunoaştere şi respect pentru profesionalism şi pentru bogata şi prestigioasa activitate ştiinţifică pusă în slujba comunităţii gălăţene (20 februarie 2020, Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi, nr. 52.02.2020)
diploma Consiliu Fetecau_page-0001
 • Diploma de Excelenţă, acordată de Uniunea Artiştilor Plastici, Filiala Galaţi pentru promovarea şi susţinerea creaţiei plastice, Galaţi (19 decembrie 2019)
Diploma-de-excelenta-2019
 • Cetăţean de onoare al Municipiului Galaţi pentru activitatea prodigioasă şi excelenţă în învăţământul universitar, pentru bogata activitate dedicată cercetării ştiinţifice şi calităţii pregătirii studenţilor, care îl recomandă drept un promotor al execelenţei în mediul academic gălăţean, un performer capabil să transmită modele tinerei generaţii (11 decembrie 2019, Hotărârea Consiliului Local Galaţi, nr. 544-21.11.2019)
diploma cetatean de onoare-2019
 • Diploma de Excelenţă acordată Universitătii “Dunărea de Jos” din Galati pentru rezultatele exceptionale obtinute la proiectul „A IV-a Editie a Salonului Inovării si Cercetarii UGAL INVENT 2019”, Galati, 16-18 octombrie, organizată de Platforma de Cercetare Multidisciplinară ReFom-UDJG, Gala Edumanager.ro, Bucuresti (21 noiembrie 2019)
 • Diploma de Excelenţă pentru rezultatele excepţionale obţinute la proiectul Conferinţa Internaţională “Polymers Processing in Engineering” acordată de edumanager.ro (22 noiembrie 2017).
 Diploma de Excelenta CE-PP
 • Medalia de aur a Universității Tehnice a Moldovei pentru rezultate marcante în activitatea profesională și contribuții esențiale în dezvoltarea și consolidarea universității (Brevet nr. 533/2015).
 • Insigna de Onoare – Distincția supremă a Universitătii Tehnice a Moldovei pentru merite notorii în activitatea științifico-didactică, contribuții deosebite în dezvoltarea universității și promovarea imaginii ei la nivel internațional (Brevet nr. 453/2015).
Medalia de aur a Universitatii Tehnice a Moldovei
 • Diploma de Onoare a Judeţului Galaţi – cea mai înaltă distincție pentru marcarea contribuțiilor deosebite în plan economic, social și cultural, pentru activitatea și implicarea deosebită la îmbogățirea patrimoniului cultural artistic al orașului Galați, Septembrie 2012 (Hotărârea Consiliului Județului Galaţi, nr. 87-12.09.2012).
Diploma Consiliului Judetului Galati
 • Distincţia ”Profesor Bologna” acordată de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), Editia a IV-a, 6-7 Mai 2011, Cluj Napoca.
Profesor Bologna - 2011
 • Premiul Municipiului Galaţi pentru activitatea desfășurată în domeniul cercetării științifice, noiembrie 2007 (Hotărârea Consiliului Local Galaţi, nr. 576-22.11.2007).
Premiul Municipiului Galati - 2007
 • Premiul Municipiului Galaţi pentru activitatea desfășurată în calitate de director al Departamenlui de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic, noiembrie 2004 (Hotărârea Consiliului Local Galaţi, nr. 123-23.11.2004).
Premiul Municipiului Galati - 2004
 • Premiul Municipiului Galaţi pentru activitatea desfășurată în calitate de director al Departamentului de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic, noiembrie 2001 (Hotărârea Consiliului Local Galaţi, nr. 376-20.11.2001).
Premiul Municipiului Galati - 2001