Principii de management

Plecând de la premiza că activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă atât cel mai înalt mod de dezvoltare a resurselor umane, cât şi un important promoter al progresului tehnologic şi al inovării, proiectul meu continuă tradiția existentă a universităţii și se bazează pe următoarele principii:

  • principiul libertăţii academice şi de gândire;
  • principiul democraţiei în actul de conducere;
  • principiul transparenţei decizionale şi al colaborării;
  • principiul echităţii şi al egalităţii de şanse;
  • principiul devotamentului faţă de actul academic, al asumării responsabilităţii umane şi profesionale în exercitarea meseriei de dascăl.