Principii de management

Sunt adeptul echidistanţei, al regăsirii spiritului apartenenţei individuale la instituţie, al egalităţii de şanse şi al relaţiilor profesionale bazate, exclusiv, pe onestitate şi respect reciproc. Principiile actului de management, pe care îl propun în prezentul program, vor fi următoarele:

 • angajarea responsabilităţii publice;
 • susţinerea autonomiei universitare;
 • libertate academică şi de gândire;
 • aplicarea democraţiei în actul de conducere;
 • transparenţă decizională, colaborare şi consultare cu echipa de management;
 • echitate şi egalitate de şanse;
 • devotament faţă de actul academic şi asumarea responsabilităţii profesionale în exercitarea meseriei de dascăl;
 • existenţa universităţii şi menţinerea corpului său profesoral pentru, cu şi prin studenţi şi nu invers;

Modelul de conducere pe care îl voi adopta se va baza pe promovarea consecventă a următoarelor principii:

 • uşi deschise tuturor membrilor comunităţii academice şi studenţilor facultăţii;
 • disponibilitate faţă de colegi şi echipa managerială;
 • încredere în oameni;
 • dinamism şi creativitate;
 • raportarea periodică a răspunderii pentru demersul managerial.