Program Managerial – Consideraţii asupra stării actuale

La momentul elaborării prezentului Program Managerial, raportul privind starea Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi pentru perioada 2012-2016 nu era disponibil, din acest motiv nu pot discuta şi comenta în cifre absolute.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi în contextul socio-economic din zona de Sud-Est

  • Aparent, în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi numărul de studenți din ciclurile universitare de licență, masterat, doctorat și studii universitare postdoctorale este stabilizat la aproximativ 12000 studenți, în concordanță cu capacitatea de școlarizare și cu obiectivele asumate pentru formarea profesională de calitate a tinerilor studenți şi absolvenţi. În viitorul apropiat, având în vedere declinul economico-social în zona de Sud-Est şi scăderea natalităţii, se previzionează o scădere drastică a numărului de studenţi.

Încă nu este realizată masa critică de resurse umane şi materiale pentru dezvoltarea specializărilor inteligente

  • Universitatea „Dunărea de Jos” dispune în prezent de o infrastructură – pentru învățământ, cercetare științifică și activități extraacademice – dezvoltată, în principal, din fonduri publice, proiecte de cercetare, dar şi fonduri proprii, care oferă un suport corespunzător pentru realizarea misiunii universității. Cu toate acestea, judecând după noile standarde naţionale, dar mai ales internaţionale, infrastructura existentă nu va putea susţine domeniile de specializare inteligentă din Strategia Naţională de Cercetare-Dezvoltare 2014-2020.
  • Calitatea şi cantitatea publicaţiilor ştiinţifice au crescut, dar, cu toate acestea, dinamica producţiei ştiinţifice nu reflectă o stare de fapt, aspect cauzat şi de absenţa unei strategii de cercetare-dezvoltare unitare la nivelul universităţii.
  • Numărul şi calitatea performanţelor cadrelor didactice au crescut dar, judecând după standardele internaţionale, lipseşte masa critică de resurse umane necesară pentru dezvoltarea specializărilor inteligente care pot contribui semnificativ la creşterea competitivităţii universităţii. Pe de altă parte, sectorul administrativ este supradimensionat în anumite direcţii/servicii şi subdimensionat în direcţiile/serviciile importante, lucru care se reflectă în birocraţie şi ineficienţă administrativă.
  • Nu se cunoaşte situaţia reală a veniturilor şi cheltuielilor şi, din acest motiv, nu poate fi previzionat modul în care se va reflecta acest aspect în evoluţia dezvoltării universităţii în viitorul apropiat.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, universitate de categoria a II-a, conform raport EUA 2011

  • Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, conform raportului de evaluare realizat de Asociaţia Universităţilor Europene (EUA) în anul 2011, a fost încadrată în grupul universităților de educaţie şi cercetare ştiinţifică – categoria a II-a, pe baza contribuțiilor inegale, la procesul de ierarhizare a universităţii, ale structurilor academice și ale programelor de studii evaluate.
  • În mod surprinzător, din anul 2011, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi nu a mai participat la nicio evaluare internaţională şi, din acest motiv, nu se cunoaşte poziţia universităţii în ierarhizările internaţionale.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, implicare nesemnificativă în comunitatea locală şi regională

  • Ne place sau nu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi are o poziție pasivă în comunitatea locală şi regională, demonstrată printr-o implicare nesemnificativă şi o slabă conectare, atât cu mediul economic, cât şi cu cel cultural.
  • Lipsa unui program instituţional de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă, la nivel naţional şi internaţional.

În aceste condiţii, vă invit ca împreună să acţionăm pentru viitorul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi al fiecăruia dintre noi, cei care dorim să facem parte din acest viitor.
Pentru detalii descărcaţi programul managerial  Program managerial