Program Managerial – Intro

De-a lungul întregului parcurs profesional am acționat cu convingerea că, oricât de înalte sunt obiectivele pe care le propun, voi găsi totdeauna calea și partenerii alături de care pot să le realizez.

Candidez la funcţia de rector pentru ca împreună cu dumneavoastră să ducem Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați între primele 15 din România.

Ştiu că cei mai mulţi dintre dumneavoastră împărtăşesc, ca şi mine, convingerea că putem atinge acest obiectiv printr-un management academic corect şi transparent şi care să recunoscă și să respecte adevăratele valori profesionale. De aceea, împreună vom reuşi.

Strategie pentru creșterea performanţei, calităţii şi prestigiului Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Evoluţia societăţii româneşti din ultimii 25 de ani a generat transformări legislative şi organizaţionale și în domeniul educaţiei universitare, deschizând un spaţiu de dezvoltare şi modernizare pentru universităţi. Universităţile au astăzi la dispoziţie pentru dezvoltare cadrul Bologna şi o nouă legislaţie naţională, care prezintă provocări structurale şi obligă la adaptare la nivel instituțional şi organizaţional.

Autonomia universitară a permis libertatea de decizie la nivel de instituţie şi care a crescut în ultimii ani considerabil, făcând cu atât mai importantă armonizarea unei gândiri strategice, privind dezvoltarea echilibrată din perspectiva pieții muncii și a realităților economico-sociale, cu o viziune globală asupra instituţiei şi a tuturor actorilor care acţionează în cadrul ei şi beneficiază de rezultatele acestei activităţi cum ar fi: studenţii şi absolvenţii, corpul academic, partenerii universităţii, mediul economic şi administraţia publică, dar şi comunitatea locală în general.

Universitatea, ca structură organizaţională, activează conform obiectivelor strategice definite prin domeniile de studiu şi de cercetare. Gândind strategic, împreună, putem să facem posibilă întrepătrunderea și interacţiunea dintre domeniile de cercetare ale departamentelor sau facultăţilor din cadrul unei universități, astfel încât să crească performanţa, calitatea şi prestigiul acestora, atât în cadrul universităţii, cât şi la nivel local, naţional şi internaţional.

Dezvoltarea sustenabilă a universităţii este determinată de capacitatea factorilor de decizie de a crea cadrul strategic care, pe termen lung, trebuie să asigure menţinerea excelenței, şi să faciliteze structuri de cooperare în domenii noi şi inovative, ancorate în realitatea economică.

Continuarea bunelor practici și realizarea obiectivelor strategice pe termen lung

Pentru creșterea performanţelor universității, consider că trebuie să se asigure continuitatea bunelor practici şi consolidarea obiectivelor strategice pe termen lung. În cele ce urmează voi insista doar asupra unor concepte, obiective, modalități de acțiune asumate, idei de strategie și management academic care, în opinia mea, pot contribui la dezvoltarea și afirmarea universității noastre pe plan național, regional și internațional.

Echipă managerială puternică, eficientă, cu recunoaștere în mediul academic

Îmi propun să formez o echipă managerială puternică şi eficientă, cu recunoaștere în mediul academic, care să pună în valoare dinamismul Consiliului de Administraţie și care să își asume răspunderea actului decizional în faţa comunităţii universitare, reprezentate prin Senatul Universităţii.

Se impune crearea unei culturi organizaționale în universitatea noastră, care să permită obţinerea celor mai bune rezultate în condiţiile folosirii resurselor existente.

Pentru detalii descărcaţi programul managerial  Program managerial