Program Managerial – Misiunea Universităţii

Să genereze și să dezvolte cunoștințe noi, inovatoare, bunăstare și cultură prin educaţie şi cercetare ştiinţifică, bazate pe diseminarea cunoştințelor și a valorilor morale și etice promovate în spaţiul academic și să promoveze un parteneriat activ cu Comunitatea de la „Dunărea de Jos” în societatea actuală bazată pe cunoaştere.

Să își confirme și să-și consolideze o poziție de prim rang în elita universităților românești și să-și fixeze ca obiectiv recunoașterea internațională a performanțelor în educație şi cercetare științifică.

Să promoveze etica, libertatea de exprimare, independenţa și autonomia enunţate în Magna Charta Universitatum adoptată la Bologna, în septembrie 1988.

Pentru detalii descărcaţi programul managerial  Program managerial