Proiecte

Proiecte de cercetare-dezvoltare (Director sau Responsabil de proiect)

 1. 2000, Contract 36943/859-27.07.2000- faza1. Nivel finanțare: 48 mil RO. Sinteza procedeelor de prelucrare mecanică a maselor plastice.
 2. 2001, C.N.C.S.I.S. Contract 34976/314-20.07.2001- faza2. Nivel finanțare: 42 mil ROL. Sinteza procedeelor de prelucrare mecanică a maselor plastice.
 3. 2005, S.C. BRAI-CATA S.R.L. ECOLOGIC Brăila. Contract 379/1346, 27-01-2005. Nivel finanțare: 21 mil ROL. Cercetări teoretice și experimentale privind reciclarea materialelor plastice.
 4. 2005, S.C. ATLAS S.A., Galati . Contract 378/1345, 25-01-2005. Nivel finantare: 22 mil ROL. Optimizarea prelucrării alezajelor prin ațchiere folosind noi metode de ascuțire a burghielor elicoidale cu tăițuri curbe.
 5. 2006-2007, MedC-ANCS.Contract CEEX PR-D04-PT00-30 M3 nr 20/16.01.2006. Nivel finanțare: 2.000 mil ROL. Dezvoltarea unei rețele de colaborare în domeniul tehnologiilor neconvenționale. Director: prof. dr. ing. Laurenţiu Slatineanu, Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” din Iași. Responsabil Partener: Prof. dr. ing Fetecau, C., Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați (Suma care a revenit UDJG 57 020 lei))
 6. 2006, MedC-ANCS.Contract CEEX – PR- MII – Resurse Umane – Proiecte de formare și perfecționare în managementul de cercetare/29.09.2006. Nivel finanțare: 13 900 RON. Denumire curs: Senior manager. Responsabil proiect: Prof. dr. ing. Fetecau, C., director Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. Furnizor curs: Agenia Managerială pentru Cercetarea Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic AMCSIT Politehnica, responsabil curs – prof. dr. Sorin Ionescu.
 7. 2006-2008, MedC-ANCS. Contract CEEX- M1-C2-373, nr. 62/2006. Nivel finanțare: 1 068 875 RON. Model biomecanic pentru execuția, încercarea și optimizarea protezei de șold.
 8. 2007-2008, CNCSIS. Contract A 674. Nivel de finanțare: 192 856.45 RON. Modelarea și simularea optimală multi-obiectiv a procesului de injectare a pieselor complexe din materiale termoplastice.
 9. 2008-2011, CNCSIS. Contract PNII Idei 789. Nivel de finanțare: 419 331.06 RON. Cercetări privind reologia aplicată la injectarea multi-component a materialelor polimerice.
 10. 2014-2015, Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013”, Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”. Contract 12.P01.024/CDI 11. Nivel de finantare: 4 386 843 RON total proiect/ UDJG- 1 975 000 RON. Polul naţional de competitivitate în promovarea sistemelor moderne de fabricaţie pentru implementarea principiilor economiei verzi – MEDGREEN / Cercetări şi transfer tehnologic de materiale avansate, nanostructuri şi tehnologii de fabricaţie pentru dezvoltarea sistemelor de energii regenerabile.

Membru în echipele unor proiecte de cercetare-dezvoltare (selectiv)

 1. 1992-1993, TEMPUS. Contract JEP 2712-1992/2. Program TEMPUS. Nivel finanțare: 150 mil ROL. Laboratoire de modélisation numérique et physique des processes de mise en forme des matériaux.
 2. 2003-2004, Fonduri PHARE. Proiect RO.0007.02.02.01.0090/2003 – PHARE 2000. Nivel finanțare: 12 mii EURO. PHARE 2000 – Crearea unui centru regional de stimulare a potentialului de dezvoltate a IMMurilor pentru prestarea de servicii în vederea crețterii calității ofertei locale de forță de muncă.
 3. 2005-2007, Commission of the European Communities Contract No. COOP-CT-2005-017991, FP6-2002-SME-1, CO-OPERATIVE RESEARCH PROJECT (CRAFT). Nivel finantare: 1.997.011,65 € (71.500,00 € – Technical University Gh. Asachi of Iasi) Injection Moulding of Titanium Powders for Biomedical Applications- BIOTIP – PC6 – Secțiunea HORIZONTAL RESEARCH ACTIVITIES INVOLVING SMEs.
 4. 2009 (26.01-25.11). PHARE: “Adaptarea activă a educaţiei universitare la cerinţele pieţei muncii Phare 2006/018-147.05.01-Quality Education for Labor Market”.
 5. 2009, FP7-SST-2007-TREN-1_28 June, Achieving real Change with Innovative Transport Measures Demonstrating Energy Savings (ARCHIMEDES).
 6. 2009-2010, POSDRU/21/1.5/G/19524, Creșterea calității în formarea cercetătorilor pe bază de programe doctorale îmbunătătite prin parteneriat (PhD EXPERT).
 7. 2009-2010, POSDRU//2/1.2/S/5/4436, Registrul Matricol Unic (RMU).
 8. 2009-2012, PLM Adaptor, PLM Adaptor, POSDRU/60/2.1/S/34217. Coordonator Ada Computers, București. Funcția: Expert pe termen scurt.
 9. 2010-2012, POSDRU/55/1.1/S/37932, Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic la cerinţele pieţii muncii. Proiect naţional. Funcția: Expert pe termen scurt.
 10. 2014-2015, Proiectul nr. 138963/2014, PERFORM / Performanța sustenabilă în cercetarea doctorală și post doctorală, Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Funcția: Expert strategii de cercetare și colaborare cu CSUD.

Propuneri proiecte FP7 în calitate lider al unui grup de cercetători de la UDJG

 1. Call title: FP7-NMP-2008-LARGE-2, Proposal title: Moulding, forming and machining of nano-filled thermoplastics, Proposal acronym: Mo.Fo.Ma. Name of the coordinating person: Prof. Vincenzo Tagliaferri, Department of Mechanical Engineering – University of Rome Tor Vergata
 2. Call title: FP7-NMP-2008-SME-2, Proposal title: Direct micro-moulding of thermoplastics, Proposal acronym: DMM, Name of the coordinating person: Prof. Loredana Santo, Department of Mechanical Engineering – University of Rome Tor Vergata.

Propuneri contracte (selectiv)

 1. 2007-2010, Program IMPACT, 869. MedC-ANCS. Nivel de finantare: 10,108,779 RON. CENTRU DE CERCETARE-INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN DOMENIUL MATERIALELOR POLIMERICE – CCITT – MP. Depus in cadrul competitiei POSCCE-A2-O2.2.1-2007-1+capacitati-I-2007-2, nr. 21/13.03.2008. Director: prof. dr. ing. Cătălin Fetecău
 2. 2015, Competitia POC – axa 1-CDI-A1-A1.1.1-F-2015, Titlul proiectului: “Înființare Institut de Cercetare în Nanotehnologii și Materiale Avansate în cadrul Universității „Dunărea De Jos” din Galați” – UGAL NanoTech, (P_36_571/25.08.2015), Solicitant: UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI, Director: prof. dr. ing. Fetecău, C., Valoare totală proiect 79 001 175,13 lei/ Valoare nerambursabilă 77 871 159,13 lei.