Testimoniale din mediul academic

Profesor univ. asoc. dr. ing. Eur.Ing. DHC Mihai MIHĂIȚĂ
Președintele Academiei de Științe Tehnice din România
Președintele Asociației Generale a Inginerilor din România
Membru fondator și titular al Academiei Oamenilor de Știință din România
Membru de onoare al „Pan American Academy of Engineering”

Omul și faptele sale

De mult, iar în ultimul timp mai pregnant, simt nevoia ca – pe baza unor dovezi de necontestat – să fac unele mărturisiri despre activitatea unei personalități care m-a impresionat profund.

Personalitate plăcută, cu înfățișare tinerească, cu o cultură și o gândire de anvergură,  profesorul universitar doctor inginer Cătălin Fetecău, decanul Facultății de Inginerie din Universitatea Dunărea de Jos din Galați, pe care l-am cunoscut mai bine în activitățile tehnico-științifice realizate împreună cu Asociația Generală a Inginerilor din România și Academia de Științe Tehnice din România, se remarcă drept un cadru didactic, un cercetător, un manager de primă dimensiune.

Citeşte mai mult..

Loredana SANTO, Associate Professor
Technology and Manufacturing Systems
University of Rome “Tor Vergata”, Italy

Dear all,

I am very pleased to write this letter for Professor Catalin Fetecau. I am Loredana Santo, Associate Professor of Technology and Manufacturing Systems at the University of Rome “Tor Vergata”, Italy, and I have known Professor Fetecau for a long time.

He is a very active professor, attentive to international collaborations, so important for our institutions. In the last decade, we have organized together some initiatives and I have appreciated a lot his capabilities in any occasions, in terms of organization and scientific approach.

Citeşte mai mult..

Prof. dr. ing . Florea CHIRIAC DHC
Membru titular al Academiei de Știinte Tehnice din România
Fellow al “American Society for Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers-ASHRAE”
Medaliat cu Medalia de Aur a Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations-FHVAC

Unui prieten

După mai mult de 10 ani de cunoaștere a domnului Prof. dr. ing. Cătălin Fetecău, Decanul Facultății de Inginerie a Universității “Dunărea de Jos” din Galați, m-am gândit să aștern câteva gânduri referitoare la personalitatea domniei sale, gânduri ce nu am avut până acum posibilitatea să le exprim nici public și nici personal domnului profesor.

Citeşte mai mult..

Prof. dr. ing. Elena DRUGESCU
Membru de Onoare al Academiei de Științe Tehnice din România

Gânduri despre un om care face cinste şcolii

Nimic nu este mai îmbucurător şi îţi dă o profundă mulţumire, decât deosebitele împliniri ale acelora, la a căror formare profesională şi umană ţi-ai adus aportul.

Hotărârea de a lua decizii importante pentru viitor, a domnului Prof. dr. ing. Cătălin Fetecău, decanul Facultăţii de Inginerie – în cadrul cărei mi-am desfăşurat activitatea aproape cinci decenii – mi-a adus în minte gânduri, amintiri, imagini, sentimente legate de domnul Prof. dr. ing. Cătălin Fetecău.

Citeşte mai mult..

Prof. dr. ing. Nicolae ILIESCU DHC
Membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

Prof. Dr. Ing. Cătălin FETECĂU

Universitatea “ Dunărea de Jos“ din Galaţi prin orientarea sa flexibilă şi deschisă către dinamica social-economică a zilelor noastre, prin plasarea constantă în avangarda procesului general de restructurare şi modernizare a procesului de învăţământ şi cercetare, s-a impus de-a lungul anilor ca o structură ştiinţifică solidă, şi ca un reper profesional de referinţă, în domeniul învăţământului inginersc din ţara noastră .

Citeşte mai mult..

Prof. univ. emerit dr. ing. Vasile NĂSTĂSESCU
Membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

Pe cine să alegem ?

Alegerile în universităţile din România sunt în plină desfăşurare. Există un freamăt nu numai între candidaţi, ci şi între alegători. Aşa se face că mai la orice întâlnire cu colegii din alte universităţi, nu lipsesc întrebările „S-au ţinut alegerile la voi ?”, „Cine candidează ?” etc.

Citeşte mai mult..

Profesor univ. dr. ing. Laurenţiu SLĂTINEANU DHC
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Pe parcursul activității mele profesionale, am întâlnit la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați personalități cu performanțe deosebite în domeniul ingineriei mecanice și industriale și în grupul acestor personalități se înscrie desigur și Domnul Profesor Cătălin Fetecău. De-a lungul anilor, am fost, prin voia destinului, martor, iar uneori și beneficiar, al uriașei sale implicări în rezolvarea la nivel superior al unor multiple probleme cu care s-a confruntat, în calitate de cadru didactic, dar și de manager al unei puternice structuri universitare.

Citeşte mai mult..

Prof. dr. ing. Emil CEANGĂ
Membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România

Devotament

Deseori am meditat asupra evoluței viitoare a Universității în care am funcționat 47 de ani ca titular. Am considerat și consider că facultățile din domeniul științelor inginerești pot furniza în continuare principalele resurse pentru mersul ascendent al Universității. Între personalitățile cu un excelent profil profesional și etic, cu un real prestigiu în rândul studenților, se află decanul Facultății de Inginerie, domnul prof. dr. ing. Cătălin Fetecău.

Citeşte mai mult..

Prof. dr. ing. Nicolae OANCEA DHC
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

Un profesor pentru școala noastră

Domnul Profesor Cătălin Fetecău, din cadrul Departamentului de Ingineria Fabricaţiei, fost sudent al Facultăţii de Mecanică a  Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, candidează, în anul 2016, la funcţia de Rector al universităţii gălăţene.

Citeşte mai mult..

Prof. ing. Corina TATU și Prof. ing. Aura MOZA
Inspectori școlari pentru învățământul profesional și tehnic
Inspectoratul Școlar Județean Galați

Un colaborator de marcă și un prieten adevărat

În anul 2010, l-am întâlnit pe domnul prof. dr. ing. Cătălin Fetecău, Decanul Facultății de Inginerie a Universității “Dunărea de Jos” din Galați cu ocazia întâlnirilor din cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, organism care discută și aprobă la nivelul fiecărui județ, Planul de Școlarizare pentru învățământul preuniversitar. Am lucrat în echipă încercând, pe cât posibil, să dezvoltăm învățământul profesional și tehnic gălățean, astfel încât absolvenții liceelor tehnologice să-și poată continua traseul profesional prin învățământul superior.

Citeşte mai mult..

Prof. dr. ing. Monica IZVERCIANU
Universitatea Politehnica Timişoara
Preşedinte Consorţiul de Inginerie Economică din România

Gânduri despre….OMUL Cătălin Fetecău

“Să nu iniţiezi o relaţie de consideraţie cu cineva care nu este mai bun decât tine”, spunea Confucius şi urmându-i pilda, pot spune azi că în persoana Domnului Prof. dr. ing. Cătălin Fetecău, Decanul Facultăţii de Inginerie a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, am găsit un spirit educat, responsabil şi gentil. Mânat de ideea că experienţa întrece ştiinţa şi ştiinţa depăşeşte experienţa, Domnia Sa mi-a oferit posibilitatea cunoaşterii Facultăţii de Inginerie şi a colectivului său din domeniul Inginerie şi Management, prin organizarea sesiunii a 38a a “Consorţiului de Inginerie Economică” din România, care a fost un succes datorită artei de a organiza o întâlnire cu reprezentaţii a 31 universităţi din România şi de a fi o gazda deosebită, atât Dumnealui cât şi colegii săi.

Citeşte mai mult..

Prof. univ. dr. ing . Nicoleta TEODORESCU
Director Departament Echipamente pentru Procese Industriale
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Universitatea POLITEHNICA din București

Un Profesor bun-un Manager de exceptie!

Pe DOMNUL Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU, în prezent DECANUL FACULTĂȚII DE INGINERIE A UNIVERSITĂȚII “ DUNĂREA DE JOS” din GALAȚI, l-am cunoscut mai bine începând cu 2007 anul organizării primei conferințe PPE organizată la Galați, la care, Universitatea Politehnica din București, prin membrii Departamentului, care se numește acum, Echipamente pentru Procese Industriale, a participat în calitate de coorganizator (sub coordonarea Prof.univ.dr.ing. Valeriu V. Jinescu, DHC). Din acel moment am putut să urmăresc în direct evoluția activității sale cu mărturii “vii” – laboratoare moderne, inițial în formare, ulterior cu realizări de excepție, cu cercetări din ce în ce mai complexe, cu certă valoare aplicativă. Toată această evoluție se bazează pe un dinamism maxim al prof. Cătălin Fetecău, dublat de o vie inteligență și de o hotărâre de nestrămutat, toate îmbrăcate într-o politețe perfectă și o modestie rară. Profesorul Fetecău este un om pragmatic, preocupat de problemele profesional-științifice și de administrare a facultății, străbătut mereu de mândria pentru Galați și prestigiul universității. Este o persoană tânără (în esență tânără – nu prin cifra din CI), racordată exprimării tinereții dovadă fiind și expozițiile artistice, decorurile moderne din facultate – mărturisind sensibilitatea personalității sale și grija pentru tânăra generație. Îmi amintesc că la ultima conferință PPE a încercat să afle părerea, despre lucrările de artă expuse, unui tânăr din gimnaziu (i-a cerut un clasament).

Citeşte mai mult..

Prof. dr. ing. Ioan BONDREA
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Oamenii sunt cei care fac ca lucrurile să se miște…

Oamenii sfințesc locul! Nu e o afirmație în vânt. Am văzut și cunoscut oameni deosebiți în Universitatea din Galaţi, oameni adevăraţi, dedicaţi muncii lor prin vocație și talent.Citeşte mai mult..

Prof. dr. habil. Constantin BUNGĂU
Universitatea din Oradea

Profesorul Universitar Cătălin Fetecău

De foarte mulți ani,  numele prof.univ.dr.ing. Cătălin Fetecău este cunoscut ca făcînd parte din grupul profesorilor de excelență ce caracterizează mediul universitar ingineresc de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați,  dar și  la nivel național,  în domeniul Inginerie Industrială.
Citeşte mai mult..


Conf. dr. ing. Emil OANȚĂ, Prorector pe probleme de cercetare şi inovare ştiinţifică
Conf. dr. ing. Alexandra RAICU, Director Departament Știinte Generale Inginerești
Universitatea Maritimă din Constanța

Prof. Univ. Dr. Ing. Cătălin FETECĂU

L-am cunoscut personal pe domnul profesor Cătălin Fetecău cu mai bine de 10 ani în urmă, cu ocazia organizării unei conferințe la Galați pe tema materialelor polimerice, conferință a cărei vizibilitate a devenit internațională prin temele abordate și anvergura științifică a participanților și datorită implicării majore a domnului profesor. La momentul respectiv am apreciat în mod deosebit deschiderea domniei sale către tinerii cercetători. În timp, colaborările s-au extins prin participarea la proiecte de cercetare și dezvoltare comune în care s-au concretizat o serie de realizări cu ecouri în activitatea universitară a Departamentului de Știinte Generale Inginerești din cadrul Universității Maritime din Constanța.

Citeşte mai mult..

Prof. dr. ing. Cristian DOICIN
Universitatea POLITEHNICA din București

Școală fără compromisuri

Am crezut continuu în oameni, iar la Galaţi am întâlnit oameni adevărați, dedicaţi meseriei de dascăl, profesori care dau viaţă locului care a devenit aproape „acasă”, Facultatea de Inginerie.

Printre ei, se remarcă în mod inevitabil, Cătălin Fetecău, scânteia şi pulberea care au împins înainte Facultatea de Inginerie în timpul ultimilor ani, un spirit viu care si-a însuflețit colegii, un profesor cu grija continuă de a nu-şi dezamăgi studenţii, un om cinstit, pentru care principiile sunt mai importante decât banii, un decan care a militat permanent pentru inovare, dezvoltare, evoluție.

Citeşte mai mult..

Prof. univ dr. ing. Gheorghe NAGÎȚ
Decan al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași

Cătălin Fetecău

Am avut onoarea ca în timpul a aproape trei mandate de Decan al Facultății de Construcţii de Maşini şi Management Industrial din Iaşi să îl cunosc îndeaproape de Domnul Decan al Facultăţii de Mecanică / Inginerie de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Profesor dr. ing. Cătălin Fetecău.

Citeşte mai mult..

Prof. univ. dr. ing. Liviu ROŞCA
Decanul Facultăţii de Inginerie
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Impresii despre un coleg și prieten

Cred că sunt mai bine de 5 ani de zile de când l-am întâlnit pe dl. Cătălin Fetecău, decanul Facultăţii de Inginerie, la Sibiu, la prima întâlnire a decanilor din facultăţile de inginerie din ţară. Atunci am fost impresionat de deschiderea şi dorinţa de colaborare exprimată de domnia sa.

Citeşte mai mult..

Prof. univ. dr. ing. Romeo IONESCU
Decanul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management
Universitatea Ştefan cel Mare” din Suceava

Am avut ocazia să cunosc în urmă cu câţiva ani pe domnul decan, profesorul univ. dr. ing. Cătălin Fetecău. Este decanul Facultăţii de Mecanică a Universităţii “ Dunărea de Jos” din Galaţi. A fost uşor să legăm prima discuţie, a fost simplu, vreau să cred pentru amândoi, să ne înţelegem. În timp scurt ştiam şi unul şi celălalt cu ce probleme ne confruntăm în facultate, să aflăm mai multe despre preocupările didactice, ştiinţifice şi chiar de familie. Prima mea impresie a fost că este foarte deschis discuţiilor, pe subiecte profesionale, dar şi pe subiecte personale.

Citeşte mai mult..

Prof. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY
Decanul Facultăţii de Inginerie
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău

Gânduri bune din Bacău

Este foarte greu să scriu despre dascălul Cătălin Fetecău, deoarece avem relații de colegialitate și de prietenie. Nu vreau ca prietenul să exagereze în ceea ce voi prezenta. Între Galați și Bacău au existat multe colaborări pe linie didactică, științifică și în cadrul unor contracte de cercetare, cu toți decanii de la facultățile cu profil de inginerie, dar ceea ce m-a surprins la Cătălin Fetecău a fost tenacitatea cu care a luptat și luptă pentru susținerea ingineriei în Galați și în centrele universitare din Moldova și din țară.

Citeşte mai mult..

Prof. dr. ing. Alexandru-Viorel PELE
Decanul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică
Universitatea din Oradea

L-am cunoscut pe domnul prof. dr. ing. FETECĂU Cătălin la întâlnirile periodice ale decanilor facultăților de inginerie tehnologică, mecanică sau management industrial.

Este un excelent profesionist, bun cunoscător al situației învățământului superior tehnic, mereu preocupat pentru găsirea celor mai bune soluții în managementul universitar.

Cred că este un foarte bun candidat pentru funcția de rector al Universității Dunărea de Jos din Galați.


Prof. dr. ing. Dan MÂNDRU
Decanul Facultății de Mecanică
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Ganduri din Cluj

Domnul prof. dr. ing. Cătălin Fetecău este o personalitate marcantă a mediului academic, performanțele sale profesionale deosebite, în educație și cercetare, fiind completate în mod strălucit de rezultatele și experiența managerială dobândită în ultimii 16 ani, în calitate de director al  Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic și decan.

Citeşte mai mult..

Prof. univ. dr. ing. Anca DRĂGHICI
Facultatea de Management în Producție și Transporturi
Universitatea Politehnică Timișoara

O întâlnire de impact

Din 2010 am avut onoarea să cunosc în amănunt preocupările științifice ale d-nului prof. Cătălin Fetecău, fiind amândoi prezenți la CNCSIS, în calitate de directori de proiecte PNII Idei, la o acțiune de raportare. Am constatat profunzimea gândirii și aplombul argumentării sale, precum și capacitatea de a antrena tinerii în activități dedicate atingerii unor obiective fezabile, cu aplicabilitate practică, relative la domeniul de cercetare abordat. Rezultatele obținute și publicațile sale fac cinste nu doar Universității „Dunărea de Jos” din Galați, dar și învățământului românesc, în general.

Citeşte mai mult..

Prof. univ. dr. ing. Moise Ioan ACHIM
Universitatea “1 Decembrie1918” din Alba Iulia

Stimate Domnule prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

M-a bucurat foarte mult decizia Dumneavoastră de a candida la funcţia de RECTOR al Universităţii “Dunărea de Jos” din GALAŢI! Activitatea Dumneavoastră profesională şi comportamentul corect faţă de valorile reale ale ştiinţei şi cercetării ştiinţifice vă recomandă pentru această onorantă funcţie, de RECTOR!

Citeşte mai mult..

Prof .dr. ing. Nicolae BÂLC
Director al Deptamentul Ingineria Fabricaţiei
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Spre viitor

Am aflat recent despre posibila candidatură a d-lui Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU la funcţia de Rector al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi doresc să-mi fac publică părerea mea în acest context. L-am cunoscut pe profesorul Fetecău cu mulţi ani în urmă, am avut multe colaborări atât ştiinţifice, cât şi privind managementul universitar şi consider că îmi pot exprima o părere obiectivă, care să ajute la o alegere înţeleaptă a noii conduceri a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, universitate pentru care am o consideraţie deosebită.

Citeşte mai mult..

Prof. univ. dr. ing. Alexandru DOBROVICESCU DHC
Universitatea POLITEHNICA din București

Gânduri la început de an

În comunitatea decanilor facultăților de Inginerie Mecanică și Industrială am avut privilegiul să-l întâlnesc pe profesorul Cătălin Fetecău – o prezență elegantă, sigură pe sine și total devotată destinului său de profesor, manager și deschizător de drumuri pentru studenții și colegii săi, cadre didactice și de cercetare.

Citeşte mai mult..

Viorel-Puiu PĂUN, PhD
Professor of Physics
Faculty of Applied Sciences
POLITEHNICA University of Bucharest

Testimonial

Cunosc pe domnul Cătălin FETECĂU, la modul general, de mai mulți ani, dar de mai  bine de 10 ani și la modul particular, deoarece suntem colegi în bordul editorial al revistei (ISI) Materiale Plastice, editată la București, unde ne întâlnim cel puțin trimestrial.   În acest context sunt sigur că pot face, fară discuție,  o prezentare corectă în cunoștiință de cauză.

Citeşte mai mult..